Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956
Bàn số: 1
Bàn số: 2
Bàn số: 3
Bàn số: 4
Bàn số: 5
Bàn số: 6

CôNG TY TNHH CHẾ XUẤT BILLION MAX VIỆT NAM
Số lượng tuyển: 25 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Chủ quản xuất nhập khẩu/Kỹ sư bảo trì điện, tự động hóa/Nhân viên kỹ thuật bảo trì, tự động hóa/Nhân viên kế toán/Kỹ sư kiểm soát chất lượng/Kỹ sư sửa khuôn

Bàn số: 8
Bàn số: 9
Bàn số: 10

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ - NHÀ MÁY MAY 4
Số lượng tuyển: 38 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Thuật, Bảo trì, Nhân viên kiểm hàng, Cắt, Đóng kiện, LĐ Ủi, CN May, Chuyền trưởng, Thủ kho Nguyên liệu

Bàn số: 11
Bàn số: 12

CÔNG TY CP DỆT MAY THIÊN AN PHÚ
Số lượng tuyển: 1100 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Công nhân ủi/Công nhân hoàn thành/Công nhân KCS/Công nhân may/Công nhân bảo trì/Công nhân kỹ thuật

Bàn số: 13
Bàn số: 15
Bàn số: 16
Bàn số: 17
Bàn số: 18
Bàn số: 19
Bàn số: 20
Bàn số: 21

CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM
Số lượng tuyển: 104 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cntt phát triển ứng dụng web, Kỹ sư cntt phát triển ứng dụng di động, Nhân viên điều chỉnh hình ảnh, Kỹ sư cầu nối giữa dự án với khách hàng Nhật bản

Bàn số: 22
Bàn số: 23

CÔNG TY SCAVI HUẾ
Số lượng tuyển: 2055 ứng viên

Vị trí tuyển dụng: Công nhân may công nghiệp/ Kỹ thuật chuyền may/ Chuyền trưởng may/ Nhân viên kiểm hàng KCS

Bàn số: 24
Bàn số: 25