Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế

12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế

0234.3827457 - 0234.3822956