Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956
Tin Bảo hiểm thất nghiệp
THÔNG BÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Từ ngày 15/7/2020, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hàng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lê ...

  Bài viết liên quan: